Sutvarkytas vertimas „Laikas: apie Staliną pradedu pasakojimą…”

Sutvarkytas ir įdėtas pilnas vertimo tekstas 2001 metų Vidinio TSRS Prediktoriaus darbo”Laikas: apie Staliną pradedu pasakojimą…”

http://www.kob.lt/laikas-apie-stalina-pradedu-pasakojima/

Taip pat iš ten galima atsisiųsti .doc bei .pdf formato failus – sumaketuoti du variantai: A4 ir A5 dydžio lapams.

Vremya_virselis

Virselis_A5

Nuo šiol tinklapyje įdiegta klaidų pranešimo sistema Orphus.ru, skirta pranešti apie gramatines klaidas. Veikia labai paprastai – pamačius klaidą, ją reikia pasižymėti ir spausti „Ctrl + Enter”, iššoka langas, kuriame galima pridėti pastabą ir išsiųsti pranešimą elektroniniu paštu.

Prašom naudotis ir padėti tvarkytis!

„Be teorijos mums mirtis!”

Visuomenės saugumo koncepcija – tai visų pirma teorija, kurios pagrindu formuojama (o dažniausiai – performuojama) pasaulėžiūra. Kadangi realybėje veikia principas: „kas žmogaus galvoje – tas ir jo darbuose”, be teorijos mums bus sunku realizuoti Koncepciją praktikoje.

Negyva teorija – tai žinios ar žinių kompleksas, kuriuo gali operuoti kiekvienas, išmokęs „vartyti” tos teorijos terminologiją. Gyvоji teorija – tai informacija, esanti žmogaus-individo psichinės veiklos algoritmikos dalimi: toks žmogus ne manipuliuoja „konceptualiais” terminais, idėjomis ar sąvokomis, o savo gyvenimu materializuoja teoriją praktikoje.

Tam kad teorija taptų tokia savastimi, ją reikia ne tik išgirsti, bet ir „suvirškinti” – tai yra, priimti, perleidžiant per savo sąmonę, per savo psichiką. Ir ne šiaip perleisti, o sąmoningai vertinant kiekvieną tos teorijos teiginį – atsakinėjant sau į klausimus, kuriuos tas ar kitas teiginys iškelia, susidurdamas su žmogaus psichikoje jau esančia informacija, apsprendžiančia pačios psichikos veikimo algoritmiką. Maža to, reikia išspręsti visus konfliktus, kylančius tarp jau esančios, anksčiau įsisavintos, ir tarp naujos informacijos, tam kad išvengti ne tik vidinių „dvigubų standartų”, bet ir rimtesnių problemų, galinčių pasibaigti psichikos sutrikimais.

Tai yra rimtas darbas, kurį gali padaryti tik pats žmogus asmeniškai – niekas, neateis ir pasiėmęs stebuklingą lazdelę, raudoną piliulę ar tangelcirkulį su atsuktuvu, nepakeis to, ką žmogus per savo gyvenimą pats sau susidėjo į savo pasaulėžiūros standartus ir pats sau pasitvirtino kaip „tinkama naudoti”.

Būtent tokiam rimtam darbui ir yra skirtas žmonijos išradimas, žinomas kaip spausdintinis žodis. Jokie videoklipai, jokios internetinės konferencijos ar kompiuteriniai „slaidšou” negali atstoti asmeninio darbo su pačiu savimi, kurį atlieka SKAITANTIS ir MĄSTANTIS žmogus.

Todėl mums būtina sukaupti konceptualios literatūros biblioteką savo gimtąja kalba. Rašytinė literatūra šiandieninėje kultūroje ir šiandieninėmis sąlygomis – pagrindinis Visuomenės saugumo koncepcijos diegimo instrumentas. Visos kitos formos (video, audio medžiaga, paveiksliukai) – tai tik dėmesio pritraukimo ir reklamos formos.

Kol kas lietuviškai bendromis jėgomis yra išversta labai nedidelė dalis iš koncepcijos kūrėjų platinamos medžiagos ir žmonės, dėl aplinkybių kaltės nemokantys pakankamai gerai rusų kalbos (arba nepriimantys informacijos rusų kalba) lieka už „konceptualiosios savišvietos borto”.

Jeigu mes norime, paskatinti mūsų visuomenės ir apskritai visos žmonijos gyvenimo perėjimą nuo vergiškosios biblinės koncepcijos prie Dievo tvarkos koncepcijos – turime mūsų visuomenei suteikti galimybę gauti tą Dievo tvarkos koncepciją pristatančią ir apibrėžiančią informaciją. Tai yra, paprasčiausiai, versti į savo gimtąją kalbą mums aktualius Visuomenės saugumo koncepcijos teorinius darbus.

Niekas kitas už mus pačius to nepadarys. Mes patys turime paskirti tam savo laiką, savo energiją savo jėgas. Kuo ir kviečiu užsiimti visus, laikančius save „konceptualais”.

Kolektyviniai vertimai bus koordinuojami per „Visuomenės saugumo koncepcijos” grupę Feisbuke, bei šiame tinklapyje, skyriuje „Dabar verčiame: …”.

Laurynas Ragelskis

Mūsų reikalas ir reikalai ne mūsų…

Atsisiųsti: 2013-10-10_Musu_reikalas_v0.1.doc
2013-10-10_Musu_reikalas_v0.1.odt
2013-10-10_Musu_reikalas_v0.1.pdf

„Apie dabartinį momentą“ Nr. 3 (110), 2013 m. rugsėjis

Mūsų reikalas ir reikalai ne mūsų…

Mes – Vidinis TSRS Prediktorius, iš vienos pusės, ir iš kitos pusės – nacionalistai, visada linkę į nacizmą, ir internacionalistai, visada linkę į internacizmą[1], ir visų konfesijų fanatikai, visada linkę sunaikinti kitatikius, – dirbame skirtingus darbus. Šitie darbai tiek skiriasi, kad bendros gali būti tik gerų ketinimų deklaracijos, kurios vienok užpildomos skirtingomis prasmėmis.

1. Apie mūsų reikalą

Mes remiamės tuo, kad Dievas – vienas vienintelis, Jis – Visatos ir jos gyvasties Kūrėjas, ir Jis gi – joje Visavaldis, tai yra, Jam pilnai priklauso visa valdžia visais jos pavidalais ir pasireiškimais. Visų likusiųjų valdžia – įgyvendinama tik su Jo leidimu, apimančiu dvi sudedamąsias: Sumanymas, kuriame apibrėžtas optimalus Visatos ir jos gyvasties vystymosi kelias, bei klystkeliai, kurių ribose veikia visi, kas dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesutinka su Sumanymu arba ne taip gerai valdo pats save, kad sugebėtų išlaikyti savo veikseną Sumanymo vagoje. Bet kokia daugdievystės atmaina, atseit alternatyvi Dievo vienatinumui, – neadekvati gyvenimui ir defektyvi kad ir dėl to, jog išanksto nulemia „dievų“ konfliktą, o po jų atitinkamai ir „dievų“ sekėjų – žmonių, ir tik Dievas – vienatinis, esantis Visa ko esmė, nėra nepasitenkinimo Dievas, – bet taikos[2].

Dabartinė žmonių civilizacija – ne pirmoji žmonių civilizacija, o prieš žmonių civilizacijų kaitą Žemėje buvo dinozaurų civilizacijos, kurie nesusitvarkė su proto nešėjų planetoje misija[3].

Žmonių civilizacijų kaitos istorijoje Dievas nenusišalino nuo to, kas vyksta Žemėje, ir tai yra matoma iš to, kad visos šitos planetarinės epochos metu įvykdavo Jo Apreiškimai apie žmonių, civilizacijų paskirtį, gyvenimo prasmę ir veiklą.

Šiandieninė civilizacija atsirado po to, kai ankstesnioji žuvo globalioje geofizinėje katastrofoje, atmintis apie kurią išliko padavimų apie pasaulinį tvaną pavidalu. Joje paskutinysis Apreiškimas buvo perduotas Nojui, tačiau jo amžininkai nepanoro įsiklausyti ir to pasekoje jųjų civilizacija žuvo, išnaudojusi leidimą klysti[4]…
Skaitykite toliau

Atsitiktiniai sutapimai? – arba ne atsitiktiniai…

Atsisiųsti .doc formatu

ANALITINIAI UŽRAŠAI

Atsitiktiniai sutapimai? – arba ne atsitiktiniai…

 

Pirmiausia, faktai.

1.

Prieš 22 metus, 1991 metų birželio 24-ąją, Joano masonijos dieną Leningrado laikraštyje „Piko valanda“ Nr. 25 (70) («Час пик») paskutiniajame puslapyje buvo atspausdinta penkių paveiksliukų serija, bendru pavadinimu – „Istorinis piknikas“.

Iš paveiksliukų matyti, kad juose galimai pateikimas kažkieno pranešimas kažkam apie įvykius, kurie vyks Maskvoje ir truks penkias dienas. Praėjus 2 mėnesiams visas pasaulis stebėjo karikatūrinį liberalistinį pučą Maskvoje, kuris vyko 4 dienas – nuo 19-os iki 20-os 1991 metų rugpjūčio dienos, tačiau, kaip vėliau tapo žinoma,  realiai pučas vyko 5 dienas – nuo rugpjūčio 18-os iki 22-os. Ir nors iš liberalų pusės aukų buvo nedaug (viso labo trys – ir visiems po mirties buvo suteikti Rusijos Didvyrio vardai), nepaisant to, šių įvykių pasekmės yra jaučiamos ir po dviejų dešimtmečių – Rusijoje ir visame pasaulyje. Praėjus keturiems mėnesiams po šio karikatūrinio liberalistinio pučo žlugo antroji pasaulio valstybė – Tarybų Sąjunga.
Skaitykite toliau

Konceptualūs savaitės rezultatai Nr.1 / Концептуальные итоги недели (№1)

Kas stumia socializmą Šveicarijoje ir JAV?
Kuo Ukraina nustebino Europarlamentą?
Kaip Rusija užsiokino „Grynpisą” narkomanijoje?
Kuo Aeroflotas žada užkariauti pasaulį?
Ir kodėl Putinas – ne paprastas samdomas valdininkas?

Šaltinis Konzeptualrf.ru

Psichtrockizmas ir pidorasingas – pavojus žmonijos egzistavimui

Atsisiųsti: Psichtrockizmas_ir_pidorasingas_v0.1

Analitiniai užrašai

Psichtrockizmas ir pidorasingas –
pavojus žmonijos egzistavimui

Skaitytojo dėmesiui siūlomi užrašai papildo TSRS Vidinio Prediktoriaus darbus, su kuriais naudinga susipažinti prieš pradedant skaityti: „Liūdnas Atlantidos palikimas. Trockizmas – tai „vakar“, tačiau niekaip ne „rytoj““ (1998 – 1999 m.); „Globalizacija: naujo etapo pradžia“ (iš „Dabartinio momento“ serijos, Nr. 2 (109), 2013 m.); „Nacionalinių tarpusavio santykių problemų sprendimas Visuomenės saugumo koncepcijos rėmuose“ (2012 m., 5 skyrius. „LGBT bendruomenė ir internacizmas“) [1].

1. Psichtrockizmas – „mentaliteto“ specifika

Psichtrockizmas tai – beatodairiškai įžūli savikliova, pretenduojanti realizuoti save politikoje, neįgijus nei būtinų žinių, nei įgūdžių. „Aš – vienintelis ir be jokios alternatyvos išmintingas, ir todėl mano gyvenimo misija – politiškai vesti paskui save budulius, t. y. suteikti jiems gyvenimo prasmę ir valdyti jį jo paties vardu [2] – toks pradinis dorovinis-etinis psichtrockizmo principas demonstruoja bendro satanizmo principo „Aš geresnis, negu jie, ir todėl Aš turiu teisę, o jie privalo…“ [3] porūšį ir konkrečią išraišką.

Šis principas – bendras visoms minios-„elito“ kultūroms. Tačiau kiekviena iš minios-„elito“ kultūrų, kokiomis yra visos be išimties istoriškai susiklosčiusios ir konfesionaliai sąlygotos šiuolaikinės kultūros, yra savita tuo, kaip joje palaikoma ir iš kartos į kartą atgaminamas  minios-„elitarizmas“. Šitas savitumas išsireiškia per atitinkamos kultūriškai savitos visuomenės arba socialinės grupės mentalitetą, o taip pat – sociologinį mokslą ir jo gimdomas teorijas (ideologijas).

Dalis visuomenės ideologijas priima taip, tarsi jos būtų koncentruota išminties išraiška, t. y. objektyvi tiesa, nepriklausanti nuo žmonių subjektyvizmo [4]. Ir jei ideologijos visuomenėje randa pasekėjų, tai neišvengiama, kad kurio nors iš psichtrockistų „Aš – vienintelis ir be alternatyvos išmintingas, ir todėl mano gyvenimo misija – politiškai vesti paskui save budulius, t. y. suteikti jiems gyvenimo prasmę ir juos valdyti“ savivertė bei, kokia bebūtų, jo intelektualinė galia – susiranda tą ar kitą ideologiją ir panaudoja ją kaip kiautą savo saviraiškai politikoje bei ją lydinčiame politikavime.

Dėl to, kad, visų pirma, ideologijos (teorijos) skirtingos ir ne visame suderinamos tiek viena su kita, tiek ir su objektyvia Tiesa-Teisybe, o visų antra, principas, kurio veikiamas individas tampa psichtrockistu, numato kad išmintis yra vienintelė (tai būtent tik jo paties „išmintis“), psichtrockizmas, kaip socialinis reiškinys visuomet yra vidujai konfliktiškas. Be to, konfliktas jo viduje vyksta dviejuose lygmenyse:

 • 1) tarpusavyje nesuderinamų ideologijų (teorijų) – kultūrinių psichtrockizmo kiautų lygmenyje – tai būdinga globalaus lygio procesams ir pasaulėžiūros atžvilgiu nevienalytėse kultūriškai savitose visuomenėse;
 • 2) asmeninių konfliktų lygmenyje, tokia tema „kuris iš psichtrockistų (prisidengiančių ta pačia viena arba skirtingomis ideologijomis) turi geriausias vadeivos savybes ir todėl yra pats išmintingiausias [5].“
 • Prie šių dviejų vidinio psichtrockizmo konfliktiškumo lygių galima pridėti dar vieną: trečią – nuosavą daugiau ar mažiau išreikštą šizofreniją psichtrockisto psichikoje, darančią jo asmeninės psichikos algoritmiką vidujai konfliktiška.
  Vienok asmeninė šizofrenija psichtrockizme yra galima tik kai kuriose ganėtinai apribotuose rėmuose, kadangi išėjęs už jų individas nebegali būti ne tik vadu, bet tampa neįgalus palaikyti jokios, kokia ji bebūtų, socialinių ryšių sistemos, aprūpinančios jo gyvenimą, ir todėl jam pasidaro reikalinga artimųjų arba psichiatrų globa[6]. Nepaisant to, tam tikras asmenybės psichikos „šizoidiškumas“ gali būti prielaida tam, kad individas taptų pilnaverčiu psichtrockistu (tai bus paaiškinta žemiau).

Skaitykite toliau

Trumpas naujos medžiagos anonsas (rugpjūčio 29-a)

Kelios naujienos apie tai, kas netrukus bus publikuota:

 1. Analitiniai užrašai: „Psichtrockizmas ir pidorasingas – pavojus žmonijos egzistavimui”.
  Originalas – Психтроцкизм и пидорасинг — угроза жизни человечества
 2. Dabartinio momento analitika: „Atsitiktiniai sutapimai? – arba ne atsitiktiniai”.
  Originalas – Случайные совпадения? — либо не случайные…
 3. Baigtas knygos „Laikas: Apie Staliną pradedu pasakojimą…” vertimas.
  Originalas – Время: начинаю про Сталина рассказ… (2001 г.)
  Brošiūra bus pateikta redagavimo būsenos, kad bendromis jėgomis išgaudytume gramatines klaidas ir likviduotume netikslumus. Po to galima bus spausdinti.

 

2013 balandžio 21-28 d. įvykiai savarankiškam suvokimui

KPE Informacinio analitinio centro siūlomas praėjusios savaitės įvykių rinkinys, skirtas savarankiškam situacijos pasaulyje suvokimui.

PASAULYJE

A. Fursovas – Pasaulinis finansinis internacionalas siunčia „juodąjį ženklą” visiems

Tarptautinių santykių taryba (CFR) – paslėptas globalizacijos veidas. I d.

Finansų sistemos žlugimas

Finansų sistemos krachas: Džeraldas Selentė apie realią padėtį / (video angliškai)
Kokia problema iškilusi JAV valdžiai?
Bžezinskis: prekybos paktas tarp JAV ir ES gali sustabdyti Vakarų nuosmukį  / (angliškai)
Paskelbtas karas tarp ekonominio-politinio pasaulio ir finansų-bankų interesų / (angliškai)
Dagas Keisi: „Visi bankai – bankrotai”
Dvesiantis doleris ir naujoji valiutinė tvarka / (angliškai)
M. Chazinas: „Keli žodžiai apie žaliavų rinkų nuosmukį”
Kipras: aukso ekspropriacija tenkinant pasaulinės diktatūros poreikius
Prasidėjo globalusis ofšorų pogromas. Bendra vertė – 32 trilijonai dolerių (1 dalis)
Globalusis ofšorų pogromas (2 dalis). Žaidimas „katės-pelės”: Didžioji Britanija + Vokietija = … Kinija?
Ofšorų pogromas arba Operacija „Offshoreleaks”

Skaitykite toliau

Lenkų „elitą“ likvidavo CŽV

Atsisiųsti .doc formatu

„Viena kalba vienoda nuo Kijevo lig Krokuvos”
Iš lenkų dainos
„Tu valdai, bet ir tave valdo”
Plutarchas

Lenkų „elitą“ likvidavo CŽV

Tokią sensacingą naujieną balandžio 12-ąją paskelbė keletas interneto resursų.

Be viso kito internetinė žiniasklaida rašė:

„Rusijos specialiosios tarnybos išsiaiškino, kaip iš tikrųjų buvo nužudytas Lenkijos prezidentas Lechas Kačinskis. 2010 balandžio 10-ąją prie Smolensko lėktuvo Tu-154M katastrofa įvyko dėl piktavališko amerikiečių gamybos palydovinės navigacijos sistemos, įmontuotos avialaineryje, perorientavimo. GPS‘as pateikė klaidingas geografines koordinates ir tikrovės neatitinkančius duomenis apie atstumą iki nusileidimo vietos. Dėl ko pilotas, esant blogoms oro sąlygoms, nespėjo sureaguoti ir ištraukti lėktuvo iš pikiravimo.

Praktiškai, lėktuvą su Lenkijos delegacija numušė CŽV palydovas.

Apžiūrint avarijos vietą specialistus labiausiai nustebino tai, kad pilotas nusuko lėktuvą nuo glisadės linijos. Laineris, nelauktai ekipažui, atsidūrė už 500 metrų nuo pakilimo-nusileidimo tako ir vos 5-ių metrų aukštyje virš žemės lygio, vietoje 60-ies! Ekspertų nuomone, amerikiečiai lokaliai pakeitė „žemės lygį“ prezidentinio lėktubo GPS sistemoje.

Be JAV specialiųjų tarnybų niekas daugiau neturi galimybės lokaliai keisti GPS koordinačių  tinklo.

Skaitykite toliau

Pagrindiniai savaitės įvykiai 2013 balandžio 15-21 d.

Siūlau KPE informacinio analitinio centro parinktas praėjusios savaitės pasaulio įvykio apžvalgas. Gaila, kad nėra galimybės išversti pateikiamą medžiagą į lietuvių kalbą.

Tačiau bet kuriuo atveju, tai svarbi ir naudinga informacija leidžianti savarankiškai susivokti vystančiuose procesuose.

Dolerio palaikymo operacija

2013.04.15 fondų biržose aukso kaina buvo nuleista beveik 9,3%.

Brangiųjų metalų fjučersų kritimą organizavo Amerikos valdžia

Federalinio rezervo surežisuotas aukso puolimas

Kipras: aukso ekspropriacija dėl pasaulio diktatūros interesų

Auksas tapo dar viena krizės auka

Aukso kainos kritimas įvyko dėl Kipro sprendimo

Visi Amerikos dileriai didmenininkai išpardavė iki paskutinės uncijos fiziškai egzistuojantį sidabrą ir sustabdė prekybą! SDBullion.com uždarytas nebelikus jokio sidabro!

Dar vienas kritimas: per kelias valandas anglies dvideginio dujų  išmetimo kvotos prarado 45% savo rinkos vertės

Globalusis klanas, susijęs su JAV doleriu, toliau tęsia jo gelbėjimo operaciją. „Ekspropriacija” Kipre, „Ofšorlyksas„. Dabar smūgis nukreipiamas į „patį stabiliausią” finansinį aktyvą – į auksą.

Skaitykite toliau