Žymų Archyvai: literatūra

„Be teorijos mums mirtis!”

Visuomenės saugumo koncepcija – tai visų pirma teorija, kurios pagrindu formuojama (o dažniausiai – performuojama) pasaulėžiūra. Kadangi realybėje veikia principas: „kas žmogaus galvoje – tas ir jo darbuose”, be teorijos mums bus sunku realizuoti Koncepciją praktikoje.

Negyva teorija – tai žinios ar žinių kompleksas, kuriuo gali operuoti kiekvienas, išmokęs „vartyti” tos teorijos terminologiją. Gyvоji teorija – tai informacija, esanti žmogaus-individo psichinės veiklos algoritmikos dalimi: toks žmogus ne manipuliuoja „konceptualiais” terminais, idėjomis ar sąvokomis, o savo gyvenimu materializuoja teoriją praktikoje.

Tam kad teorija taptų tokia savastimi, ją reikia ne tik išgirsti, bet ir „suvirškinti” – tai yra, priimti, perleidžiant per savo sąmonę, per savo psichiką. Ir ne šiaip perleisti, o sąmoningai vertinant kiekvieną tos teorijos teiginį – atsakinėjant sau į klausimus, kuriuos tas ar kitas teiginys iškelia, susidurdamas su žmogaus psichikoje jau esančia informacija, apsprendžiančia pačios psichikos veikimo algoritmiką. Maža to, reikia išspręsti visus konfliktus, kylančius tarp jau esančios, anksčiau įsisavintos, ir tarp naujos informacijos, tam kad išvengti ne tik vidinių „dvigubų standartų”, bet ir rimtesnių problemų, galinčių pasibaigti psichikos sutrikimais.

Tai yra rimtas darbas, kurį gali padaryti tik pats žmogus asmeniškai – niekas, neateis ir pasiėmęs stebuklingą lazdelę, raudoną piliulę ar tangelcirkulį su atsuktuvu, nepakeis to, ką žmogus per savo gyvenimą pats sau susidėjo į savo pasaulėžiūros standartus ir pats sau pasitvirtino kaip „tinkama naudoti”.

Būtent tokiam rimtam darbui ir yra skirtas žmonijos išradimas, žinomas kaip spausdintinis žodis. Jokie videoklipai, jokios internetinės konferencijos ar kompiuteriniai „slaidšou” negali atstoti asmeninio darbo su pačiu savimi, kurį atlieka SKAITANTIS ir MĄSTANTIS žmogus.

Todėl mums būtina sukaupti konceptualios literatūros biblioteką savo gimtąja kalba. Rašytinė literatūra šiandieninėje kultūroje ir šiandieninėmis sąlygomis – pagrindinis Visuomenės saugumo koncepcijos diegimo instrumentas. Visos kitos formos (video, audio medžiaga, paveiksliukai) – tai tik dėmesio pritraukimo ir reklamos formos.

Kol kas lietuviškai bendromis jėgomis yra išversta labai nedidelė dalis iš koncepcijos kūrėjų platinamos medžiagos ir žmonės, dėl aplinkybių kaltės nemokantys pakankamai gerai rusų kalbos (arba nepriimantys informacijos rusų kalba) lieka už „konceptualiosios savišvietos borto”.

Jeigu mes norime, paskatinti mūsų visuomenės ir apskritai visos žmonijos gyvenimo perėjimą nuo vergiškosios biblinės koncepcijos prie Dievo tvarkos koncepcijos – turime mūsų visuomenei suteikti galimybę gauti tą Dievo tvarkos koncepciją pristatančią ir apibrėžiančią informaciją. Tai yra, paprasčiausiai, versti į savo gimtąją kalbą mums aktualius Visuomenės saugumo koncepcijos teorinius darbus.

Niekas kitas už mus pačius to nepadarys. Mes patys turime paskirti tam savo laiką, savo energiją savo jėgas. Kuo ir kviečiu užsiimti visus, laikančius save „konceptualais”.

Kolektyviniai vertimai bus koordinuojami per „Visuomenės saugumo koncepcijos” grupę Feisbuke, bei šiame tinklapyje, skyriuje „Dabar verčiame: …”.

Laurynas Ragelskis