Žymų Archyvai: VSK

2014 kovo 16, LRT „Savaitė“ – Visuomenės Saugumo Koncepcijos pristatymas Lietuvoje

„Melo kojos trumpos“ – lietuvių liaudies išmintis
„Tiesą sakyti – lengva ir malonu“ – Michailas Afanasjevičius Bulgakovas,
„Meistras ir Margarita“

2014 metų kovo 16-ą dieną, Krymui balsuojant už sugrįžimą į Rusijos sudėtį, kuriuo buvo atstatytas ikichruščiovinis pagrindinės ir vienijančios TSRS respublikos veidas, „nepriklausomos Lietuvos televizijos etatinė ir ilgametė „karjerinė žurnalistė Nemira Pumprickaitė tapo pirmąja žurnaliste pasaulyje, kuri per CENTRINĮ valstybinį televizijos kanalą „plačiosioms masėms pristatė Visuomenės Saugumo Koncepciją (KOB).

Nors žodis „pristatė – šiuo atveju yra labai smarki hiperbolizacija, tiksliau būtų – „paminėjo. O jeigu dar tiksliau: žmogus, su Visuomenės Saugumo Koncepcija susipažinęs ne iš „Lietuvos radijo ir televizijos, o iš pačių Visuomenės Saugumo Koncepcijos darbų, rašomų ir publikuojamų autorių kolektyvo, pasivadinusio „Vidiniu TSRS prediktoriumi, žodį „paminėjo pakeistų administracinio kodekso atspalvį turinčiais terminais – „apšmeižė ir „dezinformavo.

Pasižiūrėkime, kaip tai atrodė „žydruosiuose ekranuose:

Vėliau šį LRT reportažą straipsnio pavidalu internete išplatino ir stambiausias bei labiausiai už visus kitus „nepriklausomas skandinavų kapitalo žiniasklaidos portalas Delfi.lt bei smulkesni naujienų replikuotojai.

Teisybės dėlei reikėtų pastebėti, jog iki „Lietuvos radijo ir televizijos apie Visuomenės saugumo koncepciją buvo užsiminta valstybiniame 1-jame Baltarusijos respublikos kanale – 2 minučių trukmės reportaže apie visuomenininkų, veikiančių „naujosios slaviškos pasaulėžiūros pagrindu, konferenciją, tačiau tai nepalyginama su tuo fantazijos ir juodojo jumoro fontanu, kuriuo kovo 16-osios vakarą Lietuvos žiūrovus apdovanojo už tų pačių žiūrovų pinigus veikianti biudžetinė įstaiga.

Skaitykite toliau

„Be teorijos mums mirtis!”

Visuomenės saugumo koncepcija – tai visų pirma teorija, kurios pagrindu formuojama (o dažniausiai – performuojama) pasaulėžiūra. Kadangi realybėje veikia principas: „kas žmogaus galvoje – tas ir jo darbuose”, be teorijos mums bus sunku realizuoti Koncepciją praktikoje.

Negyva teorija – tai žinios ar žinių kompleksas, kuriuo gali operuoti kiekvienas, išmokęs „vartyti” tos teorijos terminologiją. Gyvоji teorija – tai informacija, esanti žmogaus-individo psichinės veiklos algoritmikos dalimi: toks žmogus ne manipuliuoja „konceptualiais” terminais, idėjomis ar sąvokomis, o savo gyvenimu materializuoja teoriją praktikoje.

Tam kad teorija taptų tokia savastimi, ją reikia ne tik išgirsti, bet ir „suvirškinti” – tai yra, priimti, perleidžiant per savo sąmonę, per savo psichiką. Ir ne šiaip perleisti, o sąmoningai vertinant kiekvieną tos teorijos teiginį – atsakinėjant sau į klausimus, kuriuos tas ar kitas teiginys iškelia, susidurdamas su žmogaus psichikoje jau esančia informacija, apsprendžiančia pačios psichikos veikimo algoritmiką. Maža to, reikia išspręsti visus konfliktus, kylančius tarp jau esančios, anksčiau įsisavintos, ir tarp naujos informacijos, tam kad išvengti ne tik vidinių „dvigubų standartų”, bet ir rimtesnių problemų, galinčių pasibaigti psichikos sutrikimais.

Tai yra rimtas darbas, kurį gali padaryti tik pats žmogus asmeniškai – niekas, neateis ir pasiėmęs stebuklingą lazdelę, raudoną piliulę ar tangelcirkulį su atsuktuvu, nepakeis to, ką žmogus per savo gyvenimą pats sau susidėjo į savo pasaulėžiūros standartus ir pats sau pasitvirtino kaip „tinkama naudoti”.

Būtent tokiam rimtam darbui ir yra skirtas žmonijos išradimas, žinomas kaip spausdintinis žodis. Jokie videoklipai, jokios internetinės konferencijos ar kompiuteriniai „slaidšou” negali atstoti asmeninio darbo su pačiu savimi, kurį atlieka SKAITANTIS ir MĄSTANTIS žmogus.

Todėl mums būtina sukaupti konceptualios literatūros biblioteką savo gimtąja kalba. Rašytinė literatūra šiandieninėje kultūroje ir šiandieninėmis sąlygomis – pagrindinis Visuomenės saugumo koncepcijos diegimo instrumentas. Visos kitos formos (video, audio medžiaga, paveiksliukai) – tai tik dėmesio pritraukimo ir reklamos formos.

Kol kas lietuviškai bendromis jėgomis yra išversta labai nedidelė dalis iš koncepcijos kūrėjų platinamos medžiagos ir žmonės, dėl aplinkybių kaltės nemokantys pakankamai gerai rusų kalbos (arba nepriimantys informacijos rusų kalba) lieka už „konceptualiosios savišvietos borto”.

Jeigu mes norime, paskatinti mūsų visuomenės ir apskritai visos žmonijos gyvenimo perėjimą nuo vergiškosios biblinės koncepcijos prie Dievo tvarkos koncepcijos – turime mūsų visuomenei suteikti galimybę gauti tą Dievo tvarkos koncepciją pristatančią ir apibrėžiančią informaciją. Tai yra, paprasčiausiai, versti į savo gimtąją kalbą mums aktualius Visuomenės saugumo koncepcijos teorinius darbus.

Niekas kitas už mus pačius to nepadarys. Mes patys turime paskirti tam savo laiką, savo energiją savo jėgas. Kuo ir kviečiu užsiimti visus, laikančius save „konceptualais”.

Kolektyviniai vertimai bus koordinuojami per „Visuomenės saugumo koncepcijos” grupę Feisbuke, bei šiame tinklapyje, skyriuje „Dabar verčiame: …”.

Laurynas Ragelskis