KOB kūrimosi chronologija

Nr Periodas Įvykiai
1 1985 – 1987 m. Formuojasi visuomeninės iniciatyva, vėliau gavusi Vidinio TSRS prediktoriaus (TSRS VP) pavadinimą.
2 1987 m. Pirmieji darbai: „Pagonio požiūris į Rusios krikštytojus”, Triptichas: Rusija kryžkelėje.
3 1988 – 1990 m. Darbai – „laivyno inferno ir šalies inferno”, „Išhermatizacija”. Pirmieji straipsniai. Pirmoji publikacija žurnale „Jaunoji gvardija” («Молодая гвардия») Nr.2, 1990 m. Straipsnis „Konceptualioji valdžia: mitas ar realybė?” – kaip Leningrado universito atsakymas į klausimą, kurį visiems šalies univertesitetams uždavė TSRS Moklo akademija – būsimos Visuomenės saugumo koncepcijos (VSK – KOB) tezės.
4 1991 m. Ruošiamas bendras Leningrado valstybinio universiteto (LVU) ir TSRS Mokslo akademijos JAV ir Kanados instituto darbas tema „Strateginio stabilumo koncepcijos ir galimo tarpusavio sąveikavimo vystymosi scenarijų dinamikos kūrimas laikotarpiui iki 2005 metų,
išsaugant pasaulinių valstybių strategijų paritetą.”
. LVU rektoriaus įsaku, atsakingu už darbo vykdymą paskiriamas TSRS VP autorių kolektyvo narys. Formuojasi du kolektyvai: oficialusis iš visų 20-ies LVU fakultetų profesorių ir neoficialusis – TSRS VP autorių kolektyvas.
5 1991 gegužės 25 Darbas iš esmės pabaigtas. Jo pagrindas – „Bendroji valdymo teorija” («Достаточно общая теория управления (ДОТУ)»).
6 1991 gegužės 27 Karinio jūrų laivyno Grečko vardo akademijoje įvyksta paskutinioji TSRS konferencija skirta valdymo problemoms, kurioje faktiškai pirmą kartą prezentuota Visuomenės saugumo koncepcija.
7 1991 gegužės 28 Visuomenės saugumo koncepcija pristatyta aukščiausiai TSRS Valstybės saugumo komiteto (KGB) vadovybei. Padaromos pirmos 5-ios VSK medžiagos kopijos, kurias gauna aukščiausi TSRS vadovai.
8 1991 m. birželis TSRS Visuomenės saugumo komiteto (KGB) vadovybės prašymu prakomentuotas L.N.Gumiliovo darbas „Žemės etnogenezė ir biosfera” («Этногенез и биосфера Земли»). Tuo buvo užbaigta pirmoji Visuomenės saugumo koncepcijos redakcija.
9 1992 m. Pirmasis „Negyvojo vandens” («Мёртвая вода») tiražas — 10.000 egzempliorių
10 1993 m. rugsėjis Tarptautinis Visuomenės saugumo koncepcijos pristatymas „Nepriklausomų ekspertų instituto” posėdyje Žukovsko mieste, Pamaskvėje.
11 1993 m. Kontaktai su Šanchajaus Universiteto rektoriumi, sutikimas versti į kinų kalbą ir, ryšium su tuo, apibrėžtas autorinių teisių tekstas.
12 1993 – 1994 m. Užbaigiamas darbas „Trumpas kursas” («Краткий курс») surandant balanso tarp ūkio šakų sprendimą.
Užbaigiamas darbas „Klausimai metropolitui Joanui ir Rusijos stačiatikių bažnyčios hierarchijai” («Вопросы митрополиту Иоанну и иерархии РПЦ»).
13 1995 m. Pradedama reguliari analitinė veikla, paruošiama spaudai knyga „Link Dievovaldos…” («К Богодержавию…»).
Konferencijos: Možaiskio vardo akademijoje, Sank-Peterburgo jaunimo centre – kaip rezultatas susitarimo su Kinijos liaudies respublikos pasiuntinybės sekretoriumi, Kariniame-mechanikos institute, dalyvavimas TSRS Mokslų akademijos Kondratjevo skaitymuose, darbas su Valstybės dūmos deputatais (RLDP).
14 1995 lapkričio 28 Rusijos federacijos Valstybės dūmoje įvyksta parlamentiniais Visuomenės saugumo koncepcijos klausymai.
15 1995 m. gruodis Išleidžiamas darbas „Galimi įvykių vystymosi variantai” («Возможные варианты развития событий»).
16 1997 m. rugsėjis Skaitomas pirmasis Bendrosios valdymo teorijos lekcijų kursas Procesų valdymo taikomosios matematikos fakultete, Sankt-Peterburgo Valstybiniame Universitete.
17 1997 m. Susitikimas su projekto „Inkvizitorius” (Valstybės žvalgybos valdyba – GRU) autoriais, projekto kritika – „Rašalinis vizituotojas” («Чернильный визитёр»).
18 1997 gruodžio 21 – 22 Judėjimo „Link Dievovaldos” («К Богодержавию») suvažiavimas didžiojoje Politechnikos muzijaus salėje.
19 1998 m. Užbaigiamas darbas „Nuo matriarchato link žmoniškumo” («От матриархата к человечности»), kurios pagrindinė dominantė – froidizmo kritika ir visuomenės stratifikacijos pagal psichikos sandaros tipus supratimas. Nuo šio momento tikslo vektorius – žmogiškasis psichikos sandaros tipas.
20 1998 m. birželis Atsakymas judėjimo „Link Dievovaldos” vadovybei – „Apie mūsų veiklą, kaip mes ją suprantame” («О нашей деятельности, как мы её понимаем»).
21 2000 m. rugpjūtis Pirmasis partijos „Tiesos ir vienijimosi kursu” („КПЕ”), savo politine platforma paskelbusios Visuomenės saugumo koncepciją, suvažiavimas Permėje. Pasisakymai su situacijos analize ir pasižadėjimu paruošti darbą analizuojant imitacinę-provokacinę veiklą atžvilgiu visų praeities mokymų apie apie teisingą visuomenės sąrangą, pareiškiama, kad partijoje konceptualioji disciplina turi būti aukščiau partinės.
22 2002 m. gruodis Visuomenės saugumo koncepcijos šalininkų konferencija Maskvoje ant „Poklonnaja kalno”.
23 2003 m. Politinių partijų paroda Manieže, dalyvaujant TVK („КПЕ”). Stende daugiau nei 50 knygų apie Visuomenės saugumo koncepciją.
Išleidžiamas darbas „Apie ateities uždavinius Konceptualiajai partijai „Vienijimasis” ir nepartiniams Visuomenės saugumo koncepcijos šalininkams” («О задачах на будущее Концептуальной партии «Единение» и безпартийных приверженцев Концепции общественной безопасности»).
24 2004 m. liepa Konceptualiųjų technologijų fondo sukūrimas, pirmasis metodologinis pasitarimas – lapkritį Sankt-Peterburge.
25 2005 m. rugpjūtis Susitikimas su Mongolijos prezidentu. Visuomenės saugumo koncepcijos pristatymas.
26 2006 m. kovas Pranešimas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ШОС) konferencijoje Maskvoje. Didelis užsienio dalyvių susidomėjimas Visuomenės saugumo koncepcijos medžiaga.
27 2008 m. gruodis Briuselis, Europos sąjungos parlamentas. Rusijos atstovybės prie NATO prašymu įvyksta TSRS VP knygos „Fordas ir Stalinas. Apie tai, kaip gyventi žmoniškai” («Форд и Сталин. О том как жить по-человечески») ir knygos „Paskutinysis gambitas” («Последний гамбит») (išversta į anglų kalbą) pristatymas.
28 2009 m. Sukurta studija „Laiko įstatymas” (Magnitogorskas, RF) ir pradėti reguliariai leisti aukštos kokybės filmai ir videoklipai apie VSK.
29 2009 m. vasaris Susitikimas su Vietnamo prezidentu ir jo supažindinimas su VSK.
30 2010 balandžio 6 TSRS VP autorių kolektyvo nario Vladimiras Zaznobinas Vilniuje veda seminarą „Šiuolaikinio švietimo tema„.
30 2010 rugsėjo 13 – 14 Briuselis, Europos Sąjungos parlamentas. Kalba konferencijoje „Energodialogas Rusija – ES”.
31 2010 m. gruodis Briuselis, Europos Sąjungos parlamentas. Kalba apie grėsmes žmonijai.
32 2013 m. lapkritis Kalba Pekine tarptautiniame forume „Socializmas ir pasaulis šiandien”. VSK pristatoma Kinijos vadovybei.
33 2013 m. lapkritis Rusijos federacijos prezidentas V.V. Putinas patvirtina „Rusijos federacijos visuomenės saugumo koncepciją”.
34 2013 m. sausis – spalis Į lietuvių kalba išverčiama brošiūra „Laikas: apie Staliną pradedu pasakojimą…„. Tai pirmasis Visuomenės saugumo koncepcijos medžiagos vertimas.
35 2013 m. Susiburia Visuomenės saugumo koncepcijos vertimo į lietuvių kalbą grupė. Verčiami Vidinio TSRS prediktoriaus analitiniai straipsniai. Organizuojama lietuviška Visuomenės saugumo koncepcijos grupė „Feisbuke”.
36 Bus dar

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *