Žymų Archyvai: TSRS žlugimas

Apie „pasaulio užkulisio“ vykdomą Pavlovo reformą

Atsisiųsti „Pavlovo reformos.doc”

1991 metų sausį, dėl TSRS vadovybės įvykdytų piniginių reformų, pavadintų „Pavlovo“, pagal TSRS ministrą pirmininką Valentiną pavlovą, Tarybų Sąjungos dirbančiųjų gyventojų perkamoji galia buvo sunaikinta, o indėliai ir santaupos, kurias liaudis kaupė ne vienerius metus, tapo beverčiai.

VSK-joje daugkart buvo išsakyta mintis apie tai, kad globalusis prediktorius (GP), „pasaulio užkulisis“ neišrado jokių naujų valdymo bei užsibrėžtų tikslų siekimo metodų, pagal biblinę koncepciją „skaldyk, pjudyk ir valdyk“. Iš „Bendros valdymo teorijos“ (ДОТУ) 11-o skyriaus „Manevrai ir balansavimo režimas“ yra žinoma, kad stabiliai valdoma sistema gali būti arba balansavimo režimo būsenoje, arba manevro būsenoje. Balansavimo režimas savo prigimtimi yra giminingas pusiausvyrai judėjime. Manevravimo režimą galima perskirti į silpną ir į stiprų manevrus. Ir jeigu silnas manevras gali būti nematomas, nejaučiamas ir apskritai, iš supersistemos pusės nesuvokiamas kaip grėsmė, tai stiprus manevras kelia grėsmę jos (supersistemos) stabiliam veikimui, ko kraštutinė išraiška yra valdymo praradimas.

Trumpasis overštagas, aprašytas „Bendrojoje valdymo teorijoje“, yra priemonė skirta pervesti sistemą iš vieno balansavimo režimo į kitą balansavimo režimą. Tokiu būdu, „Pavlovo reforma“, įvykdyta paskutiniaisiais tarybū Sąjungos egzistavimo metais, buvo stiprus manevras, kurį atliko „pasaulio užkulisis“ M.S. Gorbačiovo ir aukščiausios partinės nomenklatūros rankomis, pervedant ekonominę TSRS sistemą nuo „socializtinių bėgių“ ant „kapitalistinių bėgių“. Paprasčiau tariant, buvo pasiruošta gramzdinti šalies gyventojus į skurdą, po jos ketvirčiavimo.

VSK medžiagoje ne kartą buvo kalbėta apie tai, kad Globalusis Prediktorius periodiškai atlieka apipjaustymą – trumpą overštagą finansinio-politinio praeities ir nūdienos „elito“ (tiek, taip vadinamo „posttarybinio“, tiek Vakarų) atžvilgiu, siekdamas pagerinti visuomenės valdymo pagal biblinę – minios-„elito“ koncepciją kokybę ir pašalinti potencialius konkurentus. Tai, kas dabar dedasi aplink Kipro ofšorą, yra dar vienas išsakytos tezės patvirtinimas.

Žemiau publikuojama medžiaga apie tikrąsias kovos, pradėtos su ofšorinėmis zonomis, priežastis. Šią medžiagą galima laikyti papildymu anksčiau paskelbtoms publikacijoms:

„Kodėl „skalambindama“ apie Kiprą žiniasklaida nutyli apie Islandiją“;
„Krizė Kipre gali būti naudinga Rusijai ir Vokietijai“;
„OFŠORLYKSAS – globalusis CŽV projektas“.

KPE Informacinis analitinis centras

Kas ir kodėl apiplėš oligarchus: reali kovos su ofšorais potekstė

Paskutinėmis savaitėmis vienas iš topinių siužetų – tai vakarietiškų antnacionalinių ir nacionalinių institutų kova su ofšorais. Posttarybinėje erdvėje duotoji tema pateko į dėmesio epicentrą, kadangi mūsų oligarchai rizikuoja prarasti žymią savo kapitalų dalį.

Šiame kontekste į paviršių iškilo vienas įdomus siužetas, kuris pritraukė blogerių dėmesį ir paskatino daugybę diskusijų apie tai, kaip galima būtų išsivaduoti iš TVF-o ir kitų vakarietiųkų institucijų kreditinio diktato.

Kalbama apie isteriją kilusią aplinkui Islandiją, kaip maža šalis „atsikratė TVF-o diktato“.

Tam kad suprasti kas vyksta šiandien finansų pasaulyje, reikia sugrįžti į neseną mūsų istoriją. Kalba eina apie paskutiniuosius TSRS metus.

Skaitykite toliau