Apie Putinų skyrybų kitareikšmiškumą

Atsisiųsti .doc formatu 

ANALITINAI UŽRAŠAI

Apie Putinų skyrybų kitareikšmiškumą

Tie kas praėjo skyrybų etapą, žino, kad gerokai prieš skyrybas sutuoktinių santykai tampa tokie, kad jiems nesinori būti kartu, juo labiau – nesinori kartu ilsėtis, t.y. nesinori kartu leisti laisvalaikį atstatant jėgas, arba apie ką nors mąstant. Atitinkamai, bendras sutuoktinių Putinų pasirodymas balete „Esmeralda“ atrodo nenatūralus vertinant pagal priešskyrybinio periodo psichologija.

Jeigu bendro pasirodymo tikslas „Esmeraldoje“ kilo iš noro pademonstruoti publikai save kaip patikimų sutuoktinių porą, tai atsakymas į žurnalistės klausimą tokia prasme, kad „mums liko tik juridiškai apiforminti skyrybas“ prieštarauja šiam tikslui. Juolab, kad Vladimiras Vladimirovičius ir Liudmila Aleksandrovna neatrodė taip lyg atsakymas į žurnalistės klausimą būtų duotas „ekspromto“ stiliumi.

Jeigu į situaciją pažvelgti iš žurnalistės pusės, tai klausimas apie asmeninius santykius – etikos normų pažeidimas netgi su sąlyga, kad valstybės galva – pagal statusą vieša figūra.

 

T.y., jeigu neliesti „Esmeraldos“ ir „Gulbių ežero“ (kurio 3D transliacija vyko tą pačią dieną kuomet Putinai žiūrėjo baletą „Esmeralda“) siužetų alegoriškumo, viskas kelia surežisuotumo įspūdį, tiek iš Putinų pusės, tiek ir iš žurnalistės pusės. Kitaip tariant, visa tai sudaro kitos reikšmės pranešimo įspūdį, kurio prasmė visai ne tame, kad Putinai juridiškai nusiteikę nutraukti santuoką.

Ir šita aplinkybė verčia prisiminti seniai praėjusią ir visų pamirštą dieną – 2001 m. lapkričio 27. Tą dieną rusų televizija netikėtai laužo transliacijos programą ir rodo 7-ių minučių filmą, kuriame tuometinis RF generalinis prokuroras V. Ustinovas veda pažintinę ekskursiją, rodydamas atskirus iš daugybės pažeidimų, pakeltame iš jūros dugno Atominiame povandeniniame laive „Kurskas“, kuris buvo plaukiojančiame doke Rosliakove.

Šis filmas nustebino tuo, kad buvo parodytas po to, kai oficialiai buvo pareikšta: APL-o „Kurskas“ pažeidimai niekam nebus parodyti, išskyrus ekspertus ir tyrėjų grupę, bei kitus pareigūnus vienaip ar kitaip susijusius su katastrofos tyrimu.

Šitoks santykis „oficialūs pareiškimai apie pažeidimų laikymą paslaptyje – ir filmas parodytas ne pagal televizijos programą“ gali būti interpretuojamas kaip visiškai logiškas tik tuo atveju, jeigu po „Кursko“ žūties Vakarai prisiėmė prieš Rusiją kokių nors įsipareigojimų, mainais į garantiją viešai neskelbti tikrųjų „Кursko“ žūties priežasčių. Jei šitie įsipareigojimai nebuvo įgyvendinti, tai filmo apie pažeidimus „Кurske“ pasirodymas 2001 m lapkričio 27 d. ne televizijos programos metu, gali būti interpretuojamas tik kaip maždaug tokio turinio užuomina Vakarams: jeigu jūs neigyvendinsite sau prisiimtų įsipareigojimų, tuomet sekantį filmą apie „Кursko“ pažeidimus ir jų kilmę komentuos ne juristai, o žmonės kompetetingi karinių laivų statyboje bei jūrų ginkluotėje.

 

Ir šį kartą viešas Putinų pareiškimo, apie numatoma juridinį skirybų apiforminimą, kitareikšmiškumas primena apie kai kuriuos įsipareigojimus, kuriuos Vakarai vėl pažeidinėja. Taip sekmadienio naujienų laidoje, pateikiančioje savaitės suvestinę nuo 2013 m. liepos 03 iki 09 kartu su siužetu apie „Putinų apsilankymą „Esmeraldoje““ (nuo 51-os minutės laidoje „Voskresnoe vremia“: http://www.youtube.com/watch?v=IlcDeW2DXQE) atsirado dar vienas siužetas apie tai, kad Vakarams (anglo-saksoniškai jų daliai) būdingi dvigubi standartai („Vesti nedeli“, nuo 27 minutės http://www.youtube.com/watch?v=s40tR9ysVbg), ir kad Vakarai suteikia sau teisę likusioms valstybėms, „užstrigusiom XIX amžiuje“, dalinti melagingus pažadus ir jų nevykdyti.

Jeigu Putinų poros pareiškimas apie skyrybas nebūtų spektaklis, turintis užslėptą reikšmę neskirtą publikai, jiem būtų pakakę apsilankyti „ZAGSe“, apiforminti skyrybas, o po to prezidentinei protokolo tarnybai duoti komandą paskelbti oficialų pareiškimą, nedarant iš šito įvykio šou, pririšto prie dviejų baletų turinčių kitareikšmiškos prasmės siužetus.

Todėl mūsų manymu pirmojo net ne valstybės, o visos valstybės-civilizacijos asmens skyrybos turi buities ir politikos atspalvį, kuris savo ruožtu susijęs su atitinkama simbolika, gerai įžvelgiama baleto „Esmeralda“ librete: http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/568/.

Bet šalia viso to reikia turėti omenyje eilę aplinkybių, lydinčių šį įvykį.

Savaitė prieš paskelbiant informaciją apie „skyrybas“ per visus TV kanalus buvo paskelbta, kad 2013 m. liepos 6 d. baleto „Gulbių ežeras“ pastatymas Sankt-Peterburgo Marijos operos ir baleto teatre bus transliuojamas 50-čiai pasaulio šalių 21:30 Maskvos laiku. Ir iš tiesų nurodytą dieną transliacija vyko 10.000-ių pasaulio kinoteatrų. Rusijoje ji vyko tik Sankt-Peterburge, Maskvoje ir Rostove prie Dono. Tuo pat metu Kremliaus suvažiavimų rūmuose buvo rodomas baleto „Esmeralda“ pastatymas. Norint suprasti, ką visa tai reiškia, reikia gerai žinoti baletų „Gulbių ežeras“ ir „Esmeralda“ libretus: iš esmės – tai dvi matricos arba du projektai, iš kurių simbolikos sprendžiant, prieštaraujantys vienas kitam.

„Gulbių ežeras“: http://lt.wikipedia.org/wiki/Gulbių_ežeras
Rusiškai: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лебединое_озеро

Visi, kas nepamiršo karikatūrinio pučo 1991 metų rugpjūčio dienomis, turėtų atsiminti, kad jis buvo lydimas baleto „Gulbių ežeras“ fragmentų. Sprendžiant pagal šio baleto simboliką, nežinomas kažkas kažką, nusimanantį simbolikoje, informavo, kad persitvarkymo idealai melagingi ir anksčiau ar vėliau įvyks nusivylimas jais. Prielaidas tokioms išvadoms galima rasti „Gulbių ežero“ siužete:

„Miške, ant ežero kranto merginų-gulbių tarpe princas suranda Odetą, gulbių karalienę su karūna ant galvos. Pavergtas jos gožio ir sukrėstas pasakojimo apie ežero šeimininko, piktojo Rotbarto (vok. Von Rothbart) persekiojimus, Zygfrydas prisiekia Odetai amžina meile. Rūmuose vykstančioje puotoje, Zygfrydas, motinos paliepimu, turi išsirinkti sau nuotaką. Visgi princas abejingas, kol nepasirodo Odilija, kurioje Zygfrydui matosi Odeta, jai jisai ir parodo savo palankumą. Supratęs, kad padarė lemtingą klaidą, Zygfrydas bėga prie ežero ir maldauja Odetos atleidimo, bet nesulaukia. Nuplėšdamas nuo Odetos galvos karūną, Zygfrydas meta iššūkį Rotbartui, balete įkūnijančiam fatumo (ežero šeimininką) vaizdinį (karūna gelbėjo Odetą nuo persekiojimo). Princas tikisi, kad mergina-gulbė su juo iškeliaus į žmonių pasaulį“.

Jeigu nagrinėti dviejų matricų priešpriešą – „Gulbių ežero“ ir „Esmeraldos“, tai „Esmeraldos“ simbolika rodo kaip įvairūs klanai (jų simboliai: banditai – gaujos vadeiva Klopenas, buržuaziniai liberalai – lengvabūdis poetas Pjeras Grenguaras, Rusijos stačiatikių bažnyčia – Klodas Frolo ir jo ramstis – apsigimėlis Kvazimodas, jėgos struktūros – kapitonas Febas) kovoja dėl tautos meilės (kurios simbolis šiame balete – Esmeralda).

Internete perskaičius daugybę komentarų darome išvadą, kad šio įvykio simbolizmas greičiausiai – teigiamas.

Kodėl?

1. Apie skyrybas pareikšta Kremliuje per „Esmeraldos“ antraktą. Išoriškai, minios akyse skyrybos – reikalas grynai šeimyninis. Tačiau politine prasme yra tik vienas klanas tokiu vardu – Jelcininė „šeima“, tai yra, tai ne tiek Jelcino šeima, kiek visi tie, kas jį prastūminėjo valdžion, kadangi jis pats buvo marionetė to klano rankose.

2. Skyrybos visuomet išlaisvina nuo tam tikrų įsipareigojimų, tame tarpe ir savanoriškų. Seniai žinoma, kad Putinas turėjo prieš „šeimą“ kažkokių įsipareigojimų, prisiimtų sau kartu su valdžia. Matyt, šiems įsipareigojimam baigėsi nustatytas laikas ir ateina atomazga.

3. Daugiausiai apie visa tai pasako aplinkybės, kuriomis padarytas pareiškimas apie skyrybas. „Esmeraldos“ siužetas, pagal kurį mergina išgelbėja poetą nuo mirties, ištekėdama už jo ketveriems metams. Užuomina daugiau nei aiški – į laikiną įsipareigojimų pobūdį. Simboliška, kad abiem atvejais santykių finalas numato būtent sutuoktinių skyrybas.

4. Skiriasi viešas žmogus, kurio veikla nukreipta išorėn, į pasaulį. Ir šis žmogus uždaras, užsislėpęs, veikiantis pagal atitinkamo klano ar palaikymo grupės interesus (vienas žmogus nors ir būna „lauke kariu“, tačiau be žmonių palaikymo mažai ką gali padaryti), ir vis dėlto iki tam tikro laiko neatskleidžiantis savo planų, kurie tokiomis aplinkybėmis daugeliui iki šiol lieka nesuprantami. Iš čia lieka atviras klausimas: Kas jūs, misteri Putine?

Yra dar vienas aspektas į kurį visi šio įvykio komentatoriai neatkreipė dėmesio: aspektas – chronologiškai-algoritminis:

Apie skyrybas paskelbta 2013 metų birželio 6. Skaitmenų suma metuose 2+0+1+3 = 6, t.y. gaunasi, kad pasirinktoji diena – su sakraliniu skaičiumi 666. Čionai pridėkime, kad velnias istoriškai susiklosčiusioje krikščionybėje turi moterišką pavidalą. Žinoma, pati Liudmila Putinienė čia nieko dėta – reikšmę turi moteriška esybė apskritai. Prie viso šito 2013.06.11 V.V. Putinas patikslino, kad su Liudmila Aleksandrovna jiedu niekada nesituokė bažnyčioje.

Ir taip, mes turime reikala su grandioziniu globaliu spektakliu, pastatytu vienu metu dviejuose Rusijos teatrų scenose: Vienas – Sankt-Peterburge Marinkoje – „Gulbių ežeras“ su transliacija visam pasauliui ir antrasis Kremliuje – „Esmeralda“, kurio metu ir padarytas pareiškimas apie pirmojo šalies asmens „skyrybas“. Abiejų baletų libretai – pakankamai simboliški, be to jų simbolika kažkuria prasme – antagonistinė. Jeigu „Gulbių ežere“ princas Zygfrydas siekia tam tikro idealo (Odetos), kurį jam sukeitė netikru idealu (Odilija), tai  „Esmeraldoje“ vyksta kova dėl Esmeraldos užvaldymo (liaudies simbolis). Apgalvota ir spektaklio pastatymo diena (diena, mėnuo, metai – 666). Šiemet pirmą kartą Puškino gimtadienis paskelbtas Rusų kalbos diena. Taip buvo pagrįstas TSRS VP pareiškimas, kad Rusija stovi ant trijų stulpų: Teisingumo idėjos, Rusų kalbos ir Puškino, kuris visa tai išsamiausiai išreiškė savo kūryboje. Lieka suprasti: Su kuo iš tikrųjų išsiskiria Putinas? Su „Šeima“ ir velniu? Ar su savo žmona – Liudmila, kuri pagal A.S. Puškino poemos „Ruslanas ir Liudmila“ simboliką – liaudis?

Vidinis TSRS Prediktorius
2013 metų birželio 12

Vertimas 2013 metų gruodis

Originalas: http://dotu.ru/2013/06/13/putin-divorce/
Lietuviškas vertimas: Visuomenės Saugumo Koncepcijos grupė FB

Visi lietuviški vertimai: Aplankas viešame Gūglo diske

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *